Najczęstsze błędne wyobrażenia o tradycyjnej chińskiej kulturze

Najczęstsze błędne wyobrażenia o tradycyjnej chińskiej kulturze

To co kryje się pod pojęciem "kultura" jest czymś bardzo rozległym - łączy w sobie literaturę, poezję, historię, filozofię, medycynę, sztukę, kuchnię, ubiór... doprawdy, każdy aspekt życia - ale u swych korzeni, może zostać sprowadzone do konceptów wiary. Tradycyjna chińska kultura opiera się konfucjanizmie, buddyzmie i taoizmie. Bez zrozumienia tych trzech, pojawi się wiele nieporozumień na temat tradycyjnej kultury. Omówimy tutaj kilka błędnych zrozumień.