W mediach New ATLheader

„American Thought Leaders”: Wewnętrzne spojrzenie na Shen Yun Performing Arts

W tym wywiadzie z kilkoma czołowymi artystami Shen Yun, a także wschodzącymi gwiazdami, gospodarz Jan Jekielek z „American Thought Leaders” omawia ich wyzwania, pasje i to, co pozwala im iść naprzód pomimo niesamowitych rygorów ich sztuki.

WIĘCEJ