O zespole >

  Napotykane wyzwania

CZY ŚWIAT ZEZWOLI KOMUNISTYCZNEJ PARTII CHIN DECYDOWAĆ O SZTUCE PIĘKNEJ?

Shen Yun Performing Arts z siedzibą w Nowym Jorku zostało założone przez praktykujących Falun Dafa w 2006 roku. Misją tego zespołu jest przywrócenie do istnienia kwintesencji chińskiej kultury – tradycyjnie uważanej za cywilizację natchnioną przez Niebiosa. Ponieważ KPCh jest oficjalnie reżimem ateistycznym, obawia się wolności ekspresji, jaką cieszy się ten zespół na Zachodzie.

W 1999 roku Komunistyczna Partia Chin (KPCh) rozpoczęła kampanię prześladowań przeciwko Falun Dafa, praktyce medytacyjnej opierającej się na zasadach prawdy, życzliwości cierpliwości (co to jest Falun Dafa?). Podczas gdy praktykujący Falun Dafa w Chinach nadal doświadczają przerażająco złego traktowania, partia rozszerza swoje prześladowania poza granice Chin. Obejmuje to również szykanowanie Shen Yun, co szeroko opiszemy w tym artykule.

Dlaczego KPCh miałaby nękać praktykujących Falun Dafa poza granicami Chin? Głównym celem jest zapobiegnięcie ogólnoświatowemu ujawnianiu tragicznej rzeczywistości związanej z prześladowaniami – nie jest to jedynym powodem. Partia stara się także infiltrować zachodnie społeczeństwa, aby manipulować opinią społeczności międzynarodowej na temat Falun Dafa. Główne kanały jakich używa KPCh to:

 • „Mamy nadzieję, że każdy tutaj postępuje zgodnie z instrukcjami ambasady” – powiedział ambasador Chin w Kanadzie Mei Ping do przedstawicieli stowarzyszenia studenckiego.
  STOWARZYSZENIA CHIŃSKICH STUDENTÓW: W kampusach uniwersyteckich na całym świecie chińskie stowarzyszenia studenckie znajdują się pod bezpośrednim nadzorem chińskich ambasad i konsulatów, od których otrzymują wsparcie finansowe. Przedstawiciele stowarzyszeń studenckich działają jako rzecznicy ambasad i co pewien czas wykonują pewne zadania zlecone im przez KPCh, takie jak kampanie dezinformacyjne.
 • Konsul Generalny Chin w Nowym Jorku na lokalnym spotkaniu biznesowym.
  Chińskie Stowarzyszenia Biznesowe: Zachęcane perspektywą korzyści ekonomicznych, niektóre z chińskich stowarzyszeń biznesowych przeszły pod kontrolę chińskich ambasad i podejmują różne działania w imieniu reżimu komunistycznego. Typowym przykładem była seria zbrodni nienawiści wymierzonych przeciwko praktykującym Falun Dafa w nowojorskiej dzielnicy Flushing w 2008 roku: w jednym z przypadków chiński konsul generalny będąc na miejscu podżegał ludzi do nienawiści i osobiście nakazywał im nękać innych, doprowadzając do fizycznych ataków przeciwko lokalnym mieszkańcom, którzy praktykują Falun Dafa.
 • Od bycia kozłem ofiarnym do stania się narzędziem propagandy: Podczas rewolucji kulturalnej KPCh określała Konfucjusza mianem „drania numer jeden”.
  Instytuty Konfucjusza: Instytuty Konfucjusza są jedną z inicjatyw propagandowych KPCh poza granicami Chin. Reżim działa obecnie w ponad 300 instytutach w 93 krajach i planuje do 2020 roku rozszerzyć swoją działalność do 1000 instytutów. Oficjalnie powiązane z Komunistyczną Partią Chin Instytuty Konfucjusza twierdzą, że są miejscami nauki oraz wymiany kulturowej, a w rzeczywistości są kluczowym narzędziem do poprawiania publicznego wizerunku reżimu. W tych instytucjach na Zachodzie to KPCh decyduje o tym czego uczyć, a czego nie. Szkoły te okazały się być platformami do indoktrynowania studentów partyjną wersją historii, kultury oraz na tematy spraw bieżących, unikając tematyki związanej z naruszeniami praw człowieka, masakrami oraz czystkami etnicznymi.

I. SYSTEMATYCZNE PRÓBY KPCh SABOTOWANIA SHEN YUN

Od momentu założenia Shen Yun zespół musiał radzić sobie z ingerencjami ze strony KPCh oraz coroczną zmianą jej strategii sabotażu:

ROK PIERWSZY

W trakcie pierwszego roku występów nowo powstałego zespołu Shen Yun, KPCh wysłała 60 zespołów artystycznych, aby konkurowały z Shen Yun na całym świecie i uniemożliwiły mu przetrwanie finansowe. Jednak, gdy publiczność Shen Yun doświadczyła bezpośredniego kontaktu z autentyczną chińską kulturą, popularność i reputacja Shen Yun szybko wzrosły.

ROK DRUGI

W trakcie drugiego tournée Shen Yun, KPCh postawiła chińskim zespołom artystycznym warunek wzięcia udziału w jej kampanii przeciwko Shen Yun i pozwoliła wszystkim, którzy mogli występować, wyjechać za granicę. Głównym celem było zniweczenie działań Shen Yun. Często konkurencyjne występy odbywały się vis-à-vis teatrów, w których występowało Shen Yun i dokładnie w tych samych datach. Efektem tego ponownie było wiele nieudanych zakusów i trwonienie zasobów narodowych.

ROK TRZECI

Podczas trzeciego światowego tournée Shen Yun, KPCh wysłała nie tylko wiele zespołów, ale zleciła także swoim ambasadom i konsulatom na całym świecie, aby wywierali presję na teatry. Dzwonili zatem, pisali oraz składali wizyty w teatrach w USA, Azji oraz Europie nakłaniając je do niepodpisywania kontraktów z Shen Yun albo unieważniania zawartych umów. Uciekali się nawet do stosowania gróźb, mówili dyrektorom teatrów, że relacje polityczno-gospodarcze z Chinami pogorszą się, jeśli się nie podporządkują. W wolnych krajach postrzegano to głównie jako żart. Umowy prawie nigdy nie były zrywane i strategia ta również nie odniosła skutku.

ROK CZWARTY

Podczas czwartego tournée Shen Yun KPCh próbowała nowej taktyki – organizowano ludzi podszywających się pod praktykujących Falun Dafa. Ludzie ci wysyłali do teatrów listy z szaloną i bezsensowną treścią, żeby zrobić negatywne wrażenie o Shen Yun i Falun Dafa. Jednak teatry już od kilku lat współpracowały z Shen Yun i doskonale wiedziały o co chodzi z Shen Yun i Falun Dafa. Jaki był tego rezultat? Teatry miały odtąd gorsze zdanie o KPCh. Przedstawienia Shen Yun były kontynuowane jak zwykle.

ROK PIĄTY

Podczas piątej trasy Shen Yun, KPCh widząc, że jej poprzednie taktyki nie zdały egzaminu, upadła jeszcze niżej. Próbowano uszkodzić pojazdy przewożące zespoły Shen Yun, w jednym przypadku nacięto przednią oponę autokaru w taki sposób, że nie przebito jej od razu, miała eksplodować pod pływem zwiększonego nacisku podczas jazdy na autostradzie; na szczęście zostało to odkryte podczas inspekcji. Poza sporadycznymi kłopotami ta strategia nie przysporzyła zespołowi żadnych poważniejszych problemów.

Pomimo zastoasowania wielu takich taktyk, KPCh nie była w stanie powstrzymać występów. Shen Yun podróżuje teraz po całym świecie, daje występy w ponad 100 miastach każdego roku; większość występów jest też wysprzedanych. Powiedziano nam, że Shen Yun wzbudziło sensacje, a obejrzenie spektaklu stało się najnowszym trendem. Być może po przeczytaniu tego artykułu o wiele więcej ludzi będzie zainteresowanych obejrzeniem występu Shen Yun i dowiedzeniem się dlaczego jeden z, najprawdopodobniej najpotężniejszych rządów na świecie, tak bardzo obawia się zespołu artystycznego.

II. MANIPULACJE CHIŃSKICH STUDENTÓW ZWODZĄ ARTYSTÓW SPOZA CHIN

Ponieważ zapotrzebowanie na występy Shen Yun wzrosło,   Shen Yun w naturalny sposób zaczęło się powiększać i ciągle przyjmuje nowych artystów.

Chcąc przeszkodzić Shen Yun w rozwoju, chińskie ambasady i konsulaty w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach celowo organizują spotkania ze stowarzyszeniami chińskich studentów. W trakcie spotkań rozdają chińskim studentom z granicy przygotowane wcześniej materiały dezinformacyjne na temat Falun Dafa i Shen Yun. Podejście, jakie obrali reprezentanci chińskiego reżimu to: „Reprezentujemy naszą ojczyznę, a co za tym idzie jesteśmy za was odpowiedzialni i mówimy wam o tych rzeczach dla waszego dobra. Również wy możecie pomóc naszemu krajowi sprzeciwiając się tym, którzy próbują zawstydzić nasz kraj.”

W ten sposób nie tylko wpajają kłamstwa i nienawiść wśród chińskich studentów, ale także wykorzystują ich patriotyzm do szerzenia fałszu w krajach zachodnich. Usiłują oszukać utalentowanych, niechińskich artystów wyrabiając w nich błędne zrozumienie i negatywne poglądy na temat Shen Yun. To czasami uniemożliwia tym utalentowanym studentom dostanie angażu w Shen Yun, przez co tracą wielką szansę.

III OSOBY WPROWADZANE W BŁĄD SĄ PRAWDZIWYMI OFIARAMI

PONAD 200 000 CHIŃCZYKÓW STUDIUJE ZA GRANICĄ.
W Chinach zaszczepiono w nich nienawiść do Falun Dafa użyto do tego mediów państwowych, edukacji państwowej oraz osobistych spotkań z urzędnikami przed wyjazdem z kraju. Teraz za granicą wielu z tych uczniów świadomie, lub nieświadomie, rozpowszechnia te kłamstwa; często nie będąc nawet świadomymi, jak bardzo zostali zmanipulowani, by uwierzyć w to, co robią.

Wielu innych studentów słysząc od swoich chińskich kolegów powtarzane oszczerstwa, zostaje z łatwością wprowadzonych w błąd. Jeżeli z powodów finansowych nie mogą zobaczyć przedstawienia Shen Yun, to tym trudniej jest im dowiedzieć się czym rzeczywiście jest Shen Yun. Dlatego często ślepo wierzą w tamte kłamstwa.

Natomiast powiększenie się zespołu Shen Yun mogłoby dać szanse tym utalentowanym studentom i zaprezentować ich umiejętności na światowych scenach oraz pomóc im osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Szczególnie w okresie obecnego kryzysu, kiedy coraz to więcej zespołów bankrutuje, Shen Yun mogłoby okazać się dla nich ogromną szansą. Niestety ci niechińscy studenci są okłamywani przez Komunistyczną Partię Chin, o czym sami nie wiedzą.

IV. CO TO JEST FALUN DAFA

Truthfulness Compassion Forbearance

ZARÓWNO W HISTORII CHIN I ZACHODU  pojawiali się artyści, którzy włączali do swojej pracy elementy duchowości. Dziś artyści Shen Yun kontynuują tę tradycję czerpiąc inspirację z duchowej dyscypliny Falun Dafa.

Falun Dafa znane też jako Falun Gong jest praktyką samodoskonalenia łączy starożytne chińskie nauki z ćwiczeniami medytacyjnymi. Głównym tekstem napisanym przez Li Hongzhi, założyciela praktyki Falun Dafa, jest Zhuan Falun. Uczy praktykujących życia zgodnie z trzema podstawowymi zasadami: Prawdą (Zhen 真), Życzliwością (Shan 善), Cierpliwością (Ren 忍).

Praktykowanie Falun Dafa to więcej niż tylko medytacja, to stan umysłu ukierunkowany na samodoskonalenie oraz stawianie dobra innych na pierwszym miejscu. Te właściwości przyświecają wielu artystom Shen Yun w ich codziennym życiu i naturalnie emanują z ich ekspresji artystycznej.
Kontynuuj czytanie, a dowiesz się więcej na temat praktyki oraz jej roli w Shen Yun.

STAROŻYTNA
PRAKTYKA
ODKRYTA NA NOWO

FALUN DAFA MA HISTORIĘ LICZĄCĄ TYSIĄCE LAT,  niegdyś istniało w formie nauki przekazywanej tajemnie przez pokolenia z mistrza na ucznia. W 1992 roku zostało upublicznione przez Li Hongzhi w jego rodzinnym mieście Changchun, w północno-wschodnich Chinach, podczas pierwszej serii wykładów na temat tej praktyki.

W trakcie kolejnych dwóch lat podróżował po Chinach (później odwiedził Francję i Szwecję), prowadząc ponad 50 razy podobne dziewięciodniowe seminaria. W kolejnych latach zainteresowanie praktyką rosło w ogromnym tempie podsycanym wiadomościami o moralnych oraz zdrowotnych korzyściach Falun Dafa; Państwowa Administracja Sportu ChRL oszacowała liczbę osób praktykujących Falun Dafa na ponad 70 milionów.

 

PRZEŚLADOWANIA

20 LIPCA 1999 ROKU ARESZTOWANO TYSIĄCE OSÓB I OFICJALNIE ROZPOCZĘTO PRZEŚLADOWANIA.   Nastąpiły masowe aresztowania wraz z konfiskatą materiałów związanych z Falun Gong. Jednocześnie została uruchomiona ogólnokrajowa propaganda.

Jak mogło dojść do takich prześladowań? Ówczesny Przewodniczący Chińskiej Partii Komunistycznej Jiang Zemin poczuł się po prostu zagrożony liczbą osób praktykujących Falun Dafa. Natomiast praktykujący nie postrzegali swojej szkoły duchowej jako czegoś stojącego w opozycji do rządu, jednakże Jiang uważał ich za zagrożenie.więcej >

Fot. po lewej: Praktykujący na placu Tiananmen bici przez policjantów w cywilnym przebraniu, wciągani do radiowozu policyjnego.

ODWAGA
PRZEKONAŃ

PARTYJNY CEL SIŁOWEGO ZNISZCZENIA FALUN DAFA OKAZUJE SIĘ DAREMNY.  
Praktykujący w Chinach odpowiadają na prześladowania pacyfizmem – trzymali banery na Placu Tiananmen, potajemnie wysyłali listy z obozów pracy, nocami roznoszą ulotki. Sami wiele ryzykując, postanowili ujawniać kłamstwa i mówić ludziom prawdę o prześladowaniach, jakim ci niewinni ludzie stawiają czoła.

Fot. po lewej: Praktykujący rozpościera żółty baner na Placu Tiananmen. Napis oznacza: „Prawda, Życzliwość, Cierpliwość”

NATCHNIONY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY SHEN YUN przynosi te historie na sceny całego świata, obrazuje je za pomocą pieśni i tańca. Okazuje się, że ta odwaga i przesłanie nadziei porusza zarówno artystów Shen Yun, jak i widzów.  (Dowiedz się więcej: Taniec Shen Yun z 2011 „Bez żalu”)