Chiński taniec etniczny i ludowy

Chiński taniec etniczny i ludowy

Chiński taniec etniczny i ludowy reprezentuje rozległy zasób stylów tańca tradycyjnego. Chiński taniec etniczny odnosi się głównie do form tańca przekazywanych z pokolenia na pokolenie pośród wielu mniejszościowych grup etnicznych wewnątrz Chin. Natomiast style tańca ludowego odnoszą się do popularnych stylów tanecznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie wśród większościowej grupy etnicznej Han. Są to style takie jak Yang Ge, ze wstążką i tańce z chusteczką.

Chiny mają 55 oficjalnie uznawanych mniejszości etnicznych, a ich różnorodne sposoby życia odzwierciedlają rozbieżności w lokalnej topografii, klimacie i tradycjach religijnych. Nie dziwi zatem fakt, że te czynniki są również głęboko zaszczepione w stylu tańca każdej grupy etnicznej.

Chiński taniec ludowy wywodzi się z miejscowej kultury ludowej większości narodowościowej Han. Mimo to te same tańce w różnych rejonach mogą być tak odmienne jak tańce różnych grup etnicznych.

W trakcie długiej historii narodu chińskiego ruchy i styl etnicznego i ludowego tańca z każdego rejonu ulegały systematycznej kodyfikacji do stanu, w jakim dzisiaj mogą być powszechnie rozpoznawane w świecie tańca. Tańce etniczny i ludowy są podobne ze względu na nieusystematyzowany styl taneczny skupiony wokół popularnych lokalnych tradycji. Są one zatem często klasyfikowane jako jedna grupa, aby odróżnić je od chińskiego tańca klasycznego, który wykracza poza różnice religijne oraz posiada fundamenty w postaci usystematyzowanego treningu i umiejętności technicznych.

Przeczytaj więcej...