Zobacz jako artykuł

Shen Yun Review: Dr. Lee Soon Lim, Prezes w Korean Dance Cultural Institute

“Ruchy z chińskiego tańca klasycznego, takie jak skoki i wyskoki, są bardzo trudne, ale tancerze Shen Yun bardzo umiejętnie i pięknie wykonują tak trudne ruchy... Chociaż odbywa się jest wiele występów artystycznych na całym świecie, myślę, że występ Shen Yun zachwyca publiczność bardziej niż inne. Doskonale synchronizuje scenografię, złożone umiejętności i między innymi animowane tło, aby zaprezentować doskonałe przedstawienie.”

Dr. Lee Soon Lim, Prezes w Korean Dance Cultural Institute