View as article

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cardinal Donald Wuerl

“Byłem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem całej energii uwalnianej na scenie, a także piękna wielkiej chińskiej tradycji. Wspaniale było zobaczyć dziedzictwo i podtrzymywane tradycje, przekazaną nam wszystkim. To bardzo ważne, aby pozostać w kontakcie z naszymi korzeniami i naszym dziedzictwem... Myślę, że mamy ze sobą coś bardzo, bardzo wspólnego. I tym czymś jest zrozumienie, że w każdym z nas jest iskra boskości. W każdym z nas dotyka to czegoś przepięknie duchowego. ”

Kardynał Donald Wuerl