View as article

Review: Deprise Brescia, actress

“„Dobry Boże, widzę emocje i poświęcenie oraz wiele duchowych zasad i pomyślałam, że podkreślenie ich i pokazanie ich w przepięknych opowieściach, które opowiedziane są tańcem i wszystko to, są wartościami, które wiecie, w tych współczesnych czasach, z tą całą technologią, są wartościami, od których ludzie zostali oddzieleni – myślę, że ten występ był wspaniały – obejrzałam go z moją rodziną i dziećmi i jest to jedna z rzeczy tego rodzaju, które mogą nas skłonić do refleksji. Pomyślałam więc, że nawet pomimo tego, że mamy tu starożytne korzenie, to myślę, że jest to wciąż bardzo na czasie (…). Podobały mi się kolory, a kostiumy były niesamowite. Bardzo podobał mi się sposób, w jaki została użyta grafika w skokach i podskokach tancerzy, tam w powietrzu unosiła się magia – uważam, że było to wspaniałe. Tak będąc artystką w tych wszystkich różnych środowiskach, cóż chylę czoła przed każdym biorącym udział w tej produkcji. Uważam, że było to wspaniałe”.”

Deprise Brescia, actress