Zobacz jako artykuł

Shen Yun Review: Jim Hernandez, muzyk

“Kiedy przedstawienie potrafi przemienić człowieka, tak że wychodzi z teatru z całkowicie nowym spojrzeniem na świat, to jest to boski czyn. Oni wykorzystują sztukę do zmiany świata. Shen Yun to całkowicie duchowe doznanie. Chciałbym zaprosić cały świat by na to przyszedł... Godzinę temu nie znałem ich, lecz teraz znam chińczyków i kocham ich... Zwykłem zadawać sobie pytania o znaczenie słów boskość oraz duchowość, lecz teraz już wiem, że to jest boskie i duchowe w znaczeniu takim, że to jednoczy ludzi, przynosi miłość, naturalną miłość ludzi, łączy.”

Jim Hernandez, muzyk