Zobacz jako artykuł

Review: Matthew and Joslyn Duncan, tenor i instruktorka baletu

“„Słuchałem występu, tego przesłania, które śpiewała sopranistka, i jej technika była wybitna. Jej brzmienie, jej kontrola głosu były dla mnie z muzycznego punktu widzenia naprawdę inspirujące. [...] To było tak piękne, niezwykle kolorowe i oszałamiające, gdy się to oglądało. Fenomenalna technika. Podobało mi się, że całość była radosna, były też takie utwory, które były niezwykle poruszające i wzruszające, bardzo mi się to podobało. Podobały nam się różne podejścia, różne dynamiki – wszystko to razem było przepiękne. Cały ten ruch, wszystko to razem wyzwalało wiele emocji pochodzących z głębi, a nie tylko ze słów i bardzo się nam to podobało”. ”

Matthew and Joslyn Duncan, tenor i instruktorka baletu