View as article

Dzień 2

2 dni do rozpoczęcia przez Shen Yun sezonu 2018! Erhu, które zobaczycie i usłyszycie w trakcie przedstawienia, ma tylko 2 struny. Mimo to potrafi wyrazić szeroką gamę emocji, z tego też powodu powszechnie uważa się, że najbardziej imituje ludzki głos.