The Cultural Revolution

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, Chiny doświadczyły różnorodnych przemian gospodarczo politycznych. Na Zachodzie, możemy myśleć o ruchu społecznym jako o grupie ludzi powstających w obliczu opresji, w walce o wolność i sprawiedliwość. Ale w ciągu ostatnich dziesięcioleci w Chinach, wszelkie ruchy społeczne był odwrotnością tej definicji, gdyż wszystkie były aranżowane i finansowane przez rząd. Odkąd w wyniku gwałtownej rewolucji w 1949 Komunistyczna Partia Chin doszła do władzy, "walka klas" była jedną z jej głównych doktryn. Komunistyczna partia zapoczątkowała różnego rodzaju ruchy które miały za zadanie wyeliminować różne grup społeczne i ideologie postrzegane przez partię jako zagrożenie.

“Ruch tłumiący kontrrewolucjonistów" na początku 1950 miał wyniszczyć tradycyjne chińskie religie: buddyzm i taoizm. Partia jest oficjalnie marksistowsko-ateistym reżimem, a nauki religijne stoją w bezpośredniej sprzeczności z regułami partyjnymi, były więc postrzegane jako zagrożenie, że ludzie nie oddadzą w pełni swych serc i umysłów ideologiom partyjnym.

“Ruch anty-prawicowy" z 1957 roku był ukierunkowany na eliminację intelektualistów, gdyż ci z łatwością potrafili analizować i ujawniać prawdziwe, nieczyste motywy partii komunistycznej. Te dwa ruchy przeprowadzano według bezpośrednich rozkazów partyjnych. Doprowadził one do masakry chińskich elit kulturalnych i utorowały drogę dla ram doktryny partyjnej, która miała zastąpić tradycyjną chińską kulturę.

Rewolucja Kulturalna (1966-1976) była katastrofalna w skutkach dla tradycyjnej kultury chińskiej. Podczas tego bezprecedensowego masywnej ruchu politycznego, 5000-letnia chińska kultura została niemal całkowicie zniszczona. Kampania ta wprowadziła kult osoby Mao Zedong'a oraz indoktrynację narodu sposobem myślenia Mao i jego stylem prowadzenia dyskusji. Starożytne zabytki i antyki, kaligrafia i malarstwo, klasyczne książki i pisma zostały spalone, zmiażdżone lub zburzone. Świątynie i posągi rozbito w pył. Życie straciło miliony osób. Tradycyjne chińskie święta, zasady etykiety, formy rozrywki, de facto sama w sobie kultura, nigdy już nie będą takie same.

Komentarz nr 6 z Dziewięciu komentarzy na temat partii komunistycznej (opublikowanych przez gazetę The Epoch Times) zawiera dokładny opis tej historii.

Kultura i sztuka okresu partii komunistycznej
Misconception 5: Traditional Culture Made China’s Science Lag
Party Culture and the Arts
Sacred Halls and Holy Temples
Stories & History